Vi arbetar för en bättre byggbransch

För privatkonsumenter och proffs

Årsmöte

2016

Som medlem hos oss får du

 • Hjälp av vår förbundsjurist
 • Råd, stöd & information
 • Aktuell branschstatistik
 • Lobbying & opinionsbildning
 • Kompetensutveckling
Kontakta oss
 • Något för trägubbar att tänka på

  NÄR JAG BÖRJADE i branschen, för ett tjugotal år sedan, var trä och virke det viktigaste i hela branschen. Var man en riktig bygghandlare skulle det närmast lukta kåda och bark om honom. Man kunde […]

 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  DEN FÖRSTA JANUARI i år kom en ny lag som innebar att vi i handeln fick en skyldighet att informera konsument om ARN vid tvistiga reklamationer. Vi fick också skyldighet att berätta för konsumenten hur […]

 • Mutor & bestickningar

  UNDER ÅR 2015 fick jag två konsultationer som båda hade anknytning till mutor och bestickningar. I båda fallen handlade det om nästan försumbara förmåner och med gammal juridik hade jag svårt att se att någon […]

 • Vårda kapitalet

  DET ÄR YTTERLIGARE ett framgångsrikt år för branschen, vad försäljning och omsättning beträffar. Vad jag förstår av de positiva reaktionerna på branschens försäljningssiffror med + 12 % år 2015 är att det förväntas stiga ytterligare […]

 • Emballerat kakel måste kollas

  AB Karl Hedin får ersätta en kund med knappt 10 000 kronor på grund av fel i kaklet efter beslut av Allmänna reklamationsnämnden. Fallet innebär att återförsäljare kan tvingas bryta upp emballage för att kontrollera varans […]

 • Emballerat kakel måste kollas

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  AB Karl Hedin får ersätta en kund med knappt 10 000 kronor på grund av fel i kaklet efter beslut av Allmänna reklamationsnämnden. Fallet innebär att återförsäljare kan tvingas bryta upp emballage för att kontrollera varans […]

 • Bauhaus förlorade golvtvist

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  En kund från skånska Skurup begärde närmare 20 000 kronor i ersättning av Bauhaus efter missnöje med ett inköp av ett laminatgolv i en butik i Malmö. Han köpte golvet i januari 2015 för drygt 4 000 […]

 • Starkt maj i byggmaterialhandeln

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,5 procent i maj.Maj är tillsammans med juni första halvårets viktigaste försäljningsmånader. Drygt 20 procent av […]

 • Ny tillförordnad ledning i Woody Bygghandel AB

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Som tidigare rapporterats har Peder Strömqvist valt att lämna sin befattning som vd för Woody Bygghandel AB. Styrelsen och Peder Strömqvist har nu enats om att han lämnar sin befattning per den 30 juni 2016.Rekryteringen av ersättare […]

 • Klena byggsatshus hos bygghandlare kan rasa

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Byggmaterialhandlarna säljer hus som riskerar att rasa samman vid större snömängder och vind.. Därmed är de troligen konsumenträttsligt felaktiga.  Det framgår av en analys av konstruktionen hos tre modeller från svenska byggmarknader som Villaägarna har […]

 • Stark försäljning för bygg- och järnhandeln i maj

  Bygg- och järnindex |

  Maj är tillsammans med juni första halvårets viktigaste försäljningsmånader. Drygt 20 procent av bygg- och järnhandelns samlade försäljning under årets sex första månader sker i maj. Det var därför extra glädjande att branschen uppvisade fortsatt […]

 • Stark byggmaterialhandel i april

  Bygg- och järnindex |

  Försäljningen i byggmaterialhandeln gick mycket starkt under april månad jämfört med samma period förra året. Tillväxten landade på 9,3 procent. Detta trots att branschen mötte starka jämförelsetal. En bidragande orsak till den goda tillväxten var […]

 • Bygg & Järnindex för april levereras på torsdag 26 maj

  Bygg- och järnindex |

  Bygg & Järnindex för april kommer att presenteras på torsdag 26 maj. Distribution till prenumeranter sker kl. 08.00. Tidigare har meddelats leverans den 24/5 men indexet presenteras alltså på torsdag 26/5.

 • Spikrakt upp för branschen på nätet

  Bygg- och järnindex |

  Bygg & Järnindex visar en uppgång med 7,6 procent för jämförbara enheter första kvartalet i år jämfört med samma tre månader 2015. Men tillväxten är betydligt högre på nätet. Samma period var ökningen 36 procent. – […]

Fler nyheter

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.